Juridiskie pakalpojumi

 • Konsultācijas, dažādu dokumentu sagatavošana un pārstāvība tiesā.

 • Dažādu līgumu sagatavošana.

 • Juridiskā palīdzība parādu piedziņas procesos.

 • Juridiskā palīdzība mantošanas procesos.

 • Juridiskā palīdzība nodokļu strīdos.

 • Fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesu ierosināšana un administrēšana.

 • Juridiskā palīdzība visu veidu darījumiem ar nekustamiem īpašumiem.

 • Kapitālsabiedrību dibināšana, izmaiņu reģistrācija, reorganizācija un likvidācija.

 • Juridiskā palīdzība strīdos ar valsts pārvaldes institūcijām.

 • Aizstāvības nodrošināšana administratīvo pārkāpumu lietās.

 • Juridiskā palīdzība krimināllietās pirmstiesas stadijā.

 • Juridiskā palīdzība laulības šķiršanas procesos un laulāto mantas sadalē.

 • Uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana.

 • Juridiskā palīdzība goda un cieņas aizskaršanas gadījumā.

 • Juridiskā palīdzība medicīnas tiesību jautājumos (kaitējuma kompensācijas pieprasīšana, administratīvo pārkāpumu lietas utt.)