Sanda Kraukle – zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesu administratore 

Kvalifikācija un darba pieredze

Izglītība:

    2004. gadā  Latvijas Policijas akadēmija, iegūts profesionālais
bakalaura grāds tiesību zinātnēs (specializācija – publiskās

tiesības).

    2006. gadā Biznesa augstskola “Turība”, iegūts profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs (specializācija – civiltiesības).

    2010. gadā nokārtots eksāmens un iegūts maksātnespējas procesa administratora sertifikāts.

    2012. gadā nokārtoti advokātu eksāmeni un tiku uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā.

Darba pieredze:

    2011.–2013. Zvērinātu advokātu birojs "Varul" (iepriekšējais nosaukums "BDO Zelmenis un Liberte").

    2010.–2011. Parādu piedziņas uzņēmums SIA "Sergel" (Part of TeliaSonera Group), juriste.

    2007.–2010. Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācija, Piedziņas nodaļas vadītāja.

   2004.–2006. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes Juridiskā daļa, Muitas parāda piedziņas nodaļas galvenā juriste.

     2003.–2004. Valtera Kronberga advokātu birojs (Ernst & Young Law Alliance Practice), juriste-konsultante.