Sandas Kraukles kontakti

Sanda Kraukle,
individuāli praktizējoša zvērināta advokāte,
sertificēta maksātnespējas procesu administratore

    Blaumaņa iela 36-4, Rīga, LV-1011

   +371 26464249